Zmiana organizacji pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu.

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym m.st. Warszawa podjęło decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020 roku. Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu dzieci przez 6 tygodni będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola. Przez 2,5 tygodnia placówki będą zamknięte. Przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczasowa praktyka organizowania dyżurów wakacyjnych wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększyłaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.

Nasze przedszkole zapewni dzieciom opiekę wakacyjną w terminie od 1 lipca do 11 sierpnia.

 

 

 

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

UWAGA ZMIANY W ZASADACH ZAPISÓW NA DYŻURY WAKACYJNE!!!

W związku zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.
Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców.
W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.
Możliwość generacji hasła będzie dostępna w dniach od 23 marca do 7 kwietnia, ze wskazaniem do dnia 25 marca.

UWAGA!
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, .

Wniesienie opłaty za żywienie w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych jest potwierdzeniem korzystania z miejsca w przedszkolu. Przelewu należy dokonać na numer konta:

82 1030 1508 0000 0005 5033 5077

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko DZIECKA – żywienie na dyżurze wakacyjnym.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł.

 

Zapraszamy do odwiedzin strony Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

na której znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych.

 

Informujemy, że w tym roku (2020)  nasze Przedszkole dyżuruje od 20 lipca do 7 sierpnia.

To Top