Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko. Deklarację należy złożyć w terminie od 23 lutego do 1 marca 2021 r. do godziny 16:00.

Rekrutacja na rok szkolny 2021 / 2022

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 2 marca.

Od 2 marca od godz.13:00 do 18 marca do godz.20:00 można zarejestrować w elektronicznym systemie rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

W dniach od 2 marca od godz.13:00 do 19 marca do godz.16:00 Rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru papierową wersję wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Rodzice mogą przekazać wniosek oraz w/w potwierdzenia za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi proces rekrutacji.

To Top Skip to content