Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę logopedy i psychologa.

Praca specjalistów w przedszkolu ma na celu wspomaganie i stymulowanie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających umiejętności poznawcze, społeczne, komunikacyjne i emocjonalne.

Na konsultacje i rozmowy można zgłaszać się w godzinach pracy specjalistów.

Logopeda – mgr Joanna Buła

Pon.: 7:00 – 13:00

Wt.: 7:00 – 13:00

Śr.: 7:00 – 13:00

Pt.: 8:00 – 12:00

Psycholog – mgr Joanna Kubicka

Na terenie przedszkola

Czwartek.: 8:00 – 12:00 (obecnie w systemie pracy zdalnej)

 

W Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 18

Wtorki: 14:00 – 20:00

Piątki: 12:00 – 18:00

Czwartki: 9:00 – 13:00 (planowe spatkania dot. diagnozy)

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy zadzwonić do poradni i ustalić datę oraz godzinę spotkania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18

ul. Koncertowa 4

02 -787 Warszawa

 

Z psychologiem można kontaktować się mailowo: joanna.kubicka@edu.um.warszawa.pl

To Top Skip to content