Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę logopedy i psychologa.

Praca specjalistów w przedszkolu ma na celu wspomaganie i stymulowanie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających umiejętności poznawcze, społeczne, komunikacyjne i emocjonalne.

Na konsultacje i rozmowy można zgłaszać się w godzinach pracy specjalistów.

Logopeda – mgr Joanna Buła

Pon.: 7:00 – 13:00

Wt.: 7:00 – 13:00

Śr.: 7:00 – 13:00

Pt.: 8:00 – 12:00

Z logopedą można kontaktować się mailowo: joanna.bula@wp.pl

Psycholog – mgr Joanna Kubicka

Na terenie przedszkola

Czwartek.: 8:30 – 12:30

 

W Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 18

Wtorki: 14:00 – 20:00

Piątki: 12:30 – 18:30

 

W celu umówienia się na spotkanie z psychologiem należy zadzwonić do poradni i ustalić datę oraz godzinę spotkania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18

ul. Koncertowa 4

02 -787 Warszawa

tel. 22 855 64 00

 

Z psychologiem można kontaktować się mailowo: joanna.kubicka@edu.um.warszawa.pl

To Top Skip to content