Prowadząca Beata Piwowarska

Plastyka w warunkach przedszkolnych jest jednym z ważnych elementów w nauczaniu i wychowaniu. Warunkiem wstępnym do tego, aby dziecko, mogło rozwijać swoje zdolności i zainteresowania plastyczne jest przede wszystkim jego chęć i aktywność własna.

Dzieci w wieku przedszkolnym chętnie uczestniczą w zajęciach twórczych, pozwalających wydobyć ich emocje i przeżycia. Najczęściej  podejmowanym działaniem plastycznym dziecka jest rysunek, ale działalność plastyczna dzieci to nie tylko rysunki, ale również malowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie, wydzieranie i wiele innych ciekawych , a przede wszystkim twórczych technik plastycznych.

Zadaniem zajęć artystycznych jest wspieranie różnorodnych działań  twórczych dzieci  a także wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej i społeczno-kulturowej. Zajęcia artystyczne realizowane są w czterech blokach tematycznych:

  •  Przeżywamy jesień
  •  Cieszymy się zimą
  •  Odkrywamy wiosnę
  •  Witamy lato
To Top Skip to content